S pomocí dotace NZÚ light lze FVE pořídit již za 1 korunu.
S dotací NZÚ light lze pořídit FVE za 1 Kč.
Ikona
Náš e-shop
Ikona
Nezávazná poptávka
Ikona
Konfigurovat fotovoltaiku
E-shop Etcon
Nezávazná poptávka
Konfigurovat fotovoltaiku

Podmínky NZÚ se od 15.2.2024 mění! Více informací v tomto článku.

Podmínky NZÚ se od 15.2.2024 mění! Více informací v tomto článku.

Výše maximální dotace pro fotovoltaiku se razantně snižuje!

Od spuštění programu Nová zelená úsporám procházíme enormním zájmem jednotlivců, kteří se zajímají o částečné renovace svých rodinných domů. Vzhledem k tomuto zájmu ministerstvo životního prostředí rozhodlo o zvýšení finanční podpory pro domácnosti o dalších 10 miliard korun z Modernizačního fondu. Tím pádem dojde k efektivnější podpoře instalace fotovoltaických panelů na rodinných domech, přičemž tato podpora bude nově vyšší v případě kombinace s izolací domu. Zvýšení alokace zajistí podporu pro více než 50 tisíc domácností. Je důležité zdůraznit, že tyto změny neovlivní výzvu Oprav dům po babičce, NZÚ Light ani programy podporující bytové domy.

„Výsledky všech dotačních programů průběžně vyhodnocujeme a parametry podpory pravidelně upravujeme tak, aby reflektovaly vývoj cen používaných materiálů i technologií. Důležitým kritériem je i dostupnost finanční pobídky k renovacím domů pro co největší okruh domácností,“ vádí ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL)

Od 15. února začnou platit aktualizované podmínky pro podporu domácích fotovoltaických elektráren. V důsledku této změny nebude možné krátkodobě podávat žádosti v rámci výzvy pro rodinné domy v programu NZÚ od středy 14. února od 17:00 do čtvrtka 15. února do 10:00. Nové podmínky dotace reflektují úsilí resortu životního prostředí o zrychlení tempa komplexních renovací rodinných domů a reagují na vývoj cen fotovoltaických panelů na trhu úpravou jednotkové výše podpory. Důraz je kladen na maximální využití vyrobené energie pro vlastní spotřebu, namísto odvádění do distribuční soustavy.

„Míra podpory zůstává zachována na 50 % způsobilých výdajů, limity dotace byly upraveny podle aktuální situace na trhu. Na vyšší podporu dosáhnou žadatelé, kteří spojí instalaci fotovoltaické elektrárny s realizací zateplení, za tuto kombinaci dostanou na bonusech navíc 40 tisíc korun,“ vysvětluje ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman a pokračuje: „Zvýhodníme projekty, které zajistí ohřev teplé vody, a zavedeme omezení na maximální rezervovaný výkon do distribuční sítě, což umožní připojení více domácích fotovoltaických elektráren.“

Od 15. února 2024 dochází ke změnám v podpoře fotovoltaických systémů:

– Dotace ve výši až 200 000 Kč bude poskytována pro instalaci fotovoltaiky spolu se zateplením, s možností započtení bonusů ve výši 40 000 Kč. Alternativně je možné získat dotaci ve výši až 160 000 Kč bez zateplení.

– Změna v jednotkové výši dotace pro fotovoltaické elektrárny (FVE):
– Základní podpora ve výši 35 000 Kč nebo 60 000 Kč s využitím tepelného čerpadla.
– Dotace ve výši 8 000 Kč za každý instalovaný 1 kWp výkonu.
– Dotace ve výši 8 000 Kč za každý kWh elektrického akumulačního systému.

– Dotace až 125 000 Kč bude poskytována na tepelná čerpadla s ohřevem vody, která jsou připojena k fotovoltaickému systému.

– Maximální rezervovaný výkon pro připojení do sítě bude omezen na 50 % maximálního výkonu FVE.

– Nově bude udělován bonus ve výši 10 000 Kč za fotovoltaické elektrárny, které zajišťují ohřev vody.

Dotace na ostatní úsporná opatření z ostatních oblastí programu zůstávají zachována za stejných podmínek jako dosud.

Program Nová zelená úsporám pro rodinné domy poskytuje základní dotační titul, který je určen všem vlastníkům rodinných domů s cílem podporovat částečné renovace. Tyto renovace zahrnují opatření jako zateplení, výměna zdrojů energie, instalace fotovoltaických systémů, řízené větrání a další doplňková opatření, například zelené střechy, dobíjecí stanice pro elektromobily a systémy na efektivní hospodaření vodou. Možnost realizace úsporných opatření je flexibilní a může být prováděna jednotlivě nebo ve vzájemné kombinaci.

V současné době probíhá výzva, která odstartovala 26. září 2023, a zaznamenala velký zájem. Celkem bylo podáno více než 27 tisíc žádostí. Fotovoltaická podpora vykazuje největší poptávku, když 66 % žadatelů (18 tisíc žádostí) zažádalo o dotaci na instalaci domácí fotovoltaické elektrárny.

„Nová zelená úsporám je a bude podporou energetických úspor domácností,“ připomíná ministr životního prostředí Petr Hladík. „Program jsme proto upravili tak, aby motivoval všechny vlastníky rodinných domů především ke komplexním renovacím. Ty jim přinesou významné úspory, zvýší komfort bydlení, přispějí k renovaci bytového fondu a v neposlední řadě se budou podílet na snižování celkové spotřeby energií a emisí skleníkových plynů na celorepublikové úrovni,“ uzavírá.

Zařídíme vám dotaci na váš fotovoltaický systém v maximální výši až 220 000 Kč. Zaručujeme vám poskytnutí aktuální dotace i v případě, že nám zašlete poptávku až 13. února 2024.

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

www.novazelenausporam.cz

Zaujal Vás článek? Sdílejte ho na sociálních sítích

Doporučené články

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru